TKP HEADLINE

พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาหินในลักษณะพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลก เขาชีจรรย์ถูกสร้างขึ้นมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งเป็น สมเด็จพระญาณสังวร เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร  ซึ่ง อ่านต่อเพิ่มเติม...

ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่กองทัพเรือในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนพรรษา ๘๐ พรรษา กองทัพเรือได้จัดทำโครงการวิถีชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ตามแนวทาง อ่านเพิ่มเติม...

การทำปุ๋ยใบไม้สด


ปุ๋ยหมักจากใบไม้  ปุ๋ยหมักจากใบไม้ “ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ” เป็นคำจำกัดความที่บ่งบอกได้ว่าบ้านเรามีความอุดมสมบูรณ์มากมายขนาดไหน การทำการเกษตรจึงง่ายดายและให้ผลผลิตที่โด่งดังไปไกลถึงระดับโลก ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวสามารถ อ่านเพิ่มเติม...

การตัดผมชายทรงสูงและทรงต่ำเบื้องต้น


วิชาการตัดผมชายทรงสูงและทรงต่ำเบื้องต้น หลักการและขั้นตอนขณะตัดแต่งทรงผมเชื้อเชิญแขกขึ้นนั่งบนเก้าอี้ตัดผม 1. ก่อนปฏิบัติงานควรกล่าวคำว่าขอโทษเสียก่อน อ่านเพิ่มเติม...

ไบโอชาร์ คืนความสมบูรณ์ให้แก่ดินปัจจุบันปัญหาวิกฤตด้านธรรมชาติ คือปัญหาการเปลี่ยนแปลงของถูมิอากาศ การขาดแคลนพลังงาน การขาดทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ์ เกือบทุกภูมิภาคได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในรูปของภัยพิบัติ เช่น อ่านเพิ่มเติม...

อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะชุมพร


 ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และความเหมาะสมหลายประการ สำนักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จึงได้มีหนังสือเชิญชวนให้กรมป่าไม้ ร่วมเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำผังเมืองชุมพร เมื่อปี พ.ศ. 2529  อ่านเพิ่มเติม...

การขยายพันธุ์พืชการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการเพาะเมล็ด สามารถทำได้หลายวิธีคือ 1. การเพาะเมล็ดในแปลง นิยมใช้ในกรณีที่ต้องการต้นกล้าจำนวนมาก ไม่ต้องการความปราณีตมากนัก เมล็ดพันธุ์มีราคาไม่แพง อ่านเพิ่มเติม...

การทำขนมเค้กการทำขนมเค้ก ส่วนผสม สตรอเบอรี่คัพเค้ก  สำหรับ 50 ท่าน  สตอเบอรี่ 1 ก.ก.  เนยเค็ม 350 กรัม อ่านเพิ่มเติม...

ส่วนผสม

สตรอเบอรี่คัพเค้ก
  • สำหรับ 50 ท่าน
  • สตอเบอรี่1 ก.ก.
  • เนยเค็ม350 กรัม

การทำปลาดุกร้า


วิธีการทำปลาดุกร้า   มีส่วนผสมดังนี้: 1.  ปลาดุก  20  กิโลกรัม  2.  น้ำตาลทราย 2  กิโลกรัม อ่านเพิ่มเติม...

การทำซาลาเปาจากถั่วครก


การทำซาลาเปาจากถั่วครก  ส่วนผสม  ๑.แป้งหมักหรือที่เรียนกว่าแป้งหัวเชื้อ    ๒.แป้งขนมปัง ๑  ก.ก. อ่านเพิ่มเติม...

การแปรรูปเห็ด


การแปรรูปเห็ด  ส่วนผสม  ๑.เห็ดนางฟ้า  ๒  ก.ก.    ๒.กระเทียม  ๕๐ กรัม   อ่านเพิ่มเติม...

๒.กระเทียม ๕๐ กรัม

หลักเกษตรธรรมชาติ

หลักเกษตรธรรมชาติ    เป็นหลักการที่เลียนแบบมาจากป่าที่สมบูรณ์นั่นเอง ซึ่งจะประกอบด้วยการปฏิบัติการทางการเกษตรที่คำนึงถึงดิน พืช และแมลง ไปอย่างพร้อมกัน เพิ่มเติม...

ปลูกพืชหลายชนิด

การปลูกพืชหลายชนิดเป็นการจัดสภาพแวดล้อมในไร่-นา ซึ่งจะช่วยลดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชได้ เนื่องจากการปลูกพืชหลายชนิดจะทำให้มีความหลายหลายทางชีวภาพ มีแหล่งอาหารที่หลากหลายของแมลงจึงมีแมลงหลายชนิดมาอาศัยอยู่ร่วมกัน อ่านเพิ่มเติม...

ปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์

ปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ และปุ๋ยพืชสด ส่วนปุ๋ยชีวภาพ ได้แก่ ไรโซเบียม ไมโคไรซ่า ปุ๋ยเหล่านี้จะให้ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมหรือจุลธาตุแก่พืชอย่างครบถ้วนจึงใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้ อ่านเพิ่มเติม...

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 กลุ่มศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรบริเวณชายแดน. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand